ارائه نسخه جدید قالب Zephyr 4.3

Wednesday, May 3, 2017

یا سلام و عرض ادب خدمت کاربران گرامی نسخه جدید قالب Zephyr یعنی نسخه 4.3 روی سایت قرار گرفت . برای دانلود وارد پنل کاربری خود شده و نسخه جدید را دریافت نمایید .

بیشتر »

ارائه نسخه جدید قالب Impreza 4.3.1

Wednesday, May 3, 2017

یا سلام و عرض ادب خدمت کاربران گرامی نسخه جدید قالب Impreza یعنی نسخه 4.3.1 روی سایت قرار گرفت . برای دانلود وارد پنل کاربری خود شده و نسخه جدید را دریافت نمایید .

بیشتر »

ارائه نسخه جدید قالب Impreza 4.1.2

Sunday, March 19, 2017

یا سلام و عرض ادب خدمت کاربران گرامی نسخه جدید قالب Impreza یعنی نسخه 4.1.2 روی سایت قرار گرفت . برای دانلود وارد پنل کاربری خود شده و نسخه جدید را دریافت نمایید .

بیشتر »

ارائه نسخه جدید قالب Zephyr 4.0.2

Friday, March 17, 2017

یا سلام و عرض ادب خدمت کاربران گرامی نسخه جدید قالب Zephyr یعنی نسخه 4.0.2 روی سایت قرار گرفت . برای دانلود وارد پنل کاربری خود شده و نسخه جدید را دریافت نمایید .

بیشتر »

ارائه نسخه جدید قالب Voice 2.3

Sunday, March 5, 2017

یا سلام و عرض ادب خدمت کاربران گرامی نسخه جدید قالب Voice یعنی نسخه 2.3 روی سایت قرار گرفت . برای دانلود وارد پنل کاربری خود شده و نسخه جدید را دریافت نمایید .

بیشتر »

ارائه نسخه جدید قالب Zephyr 3.8.1

Monday, November 21, 2016

یا سلام و عرض ادب خدمت کاربران گرامی نسخه جدید قالب Zephyr یعنی نسخه 3.8.1 روی سایت قرار گرفت . برای دانلود وارد پنل کاربری خود شده و نسخه جدید را دریافت نمایید .

بیشتر »

ارائه نسخه جدید قالب Voice 2.2.1

Monday, November 21, 2016

یا سلام و عرض ادب خدمت کاربران گرامی نسخه جدید قالب Voice یعنی نسخه 2.2.1 روی سایت قرار گرفت . برای دانلود وارد پنل کاربری خود شده و نسخه جدید را دریافت نمایید .

بیشتر »

ارائه نسخه جدید قالب Voice 2.1

Thursday, September 15, 2016

یا سلام و عرض ادب خدمت کاربران گرامی نسخه جدید قالب Voice یعنی نسخه 2.1 روی سایت قرار گرفت . برای دانلود وارد پنل کاربری خود شده و نسخه جدید را دریافت نمایید .

بیشتر »

ارائه نسخه جدید افزونه Bloom v1.1.8

Wednesday, August 24, 2016

با سلام و عرض ادب خدمت کاربران گرامی ، نسخه جدید افزونه Bloom یعنی نسخه 1.1.8 روی سایت قرار گرفت . برای دانلود وارد پنل کاربری خود شده و نسخه جدید را دریافت نمایید .

ارائه نسخه جدید افزونه Bloom v1.1.7

Wednesday, June 29, 2016

با سلام و عرض ادب خدمت کاربران گرامی ، نسخه جدید افزونه Bloom یعنی نسخه 1.1.7 روی سایت قرار گرفت . برای دانلود وارد پنل کاربری خود شده و نسخه جدید را دریافت نمایید .


« صفحه قبل
صفحه بعد »

RSS  مشاهده RSS