ارائه نسخه جدید قالب Impreza 4.4.1

Tuesday, May 16, 2017

یا سلام و عرض ادب خدمت کاربران گرامی نسخه جدید قالب Impreza یعنی نسخه 4.4.1 روی سایت قرار گرفت . برای دانلود وارد پنل کاربری خود شده و نسخه جدید را دریافت نمایید . لیست تغییرات نسخه اخیر: Version 4.4.1 — May 13, 2017 # FIXED : not working custom link of Single Image element after update to Impreza 4.4 UPDATED : Translation files Version 4.4 — May 12, 2017...

بیشتر »

ارائه نسخه جدید قالب Zephyr 4.4

Tuesday, May 16, 2017

یا سلام و عرض ادب خدمت کاربران گرامی نسخه جدید قالب Zephyr یعنی نسخه 4.4 روی سایت قرار گرفت . برای دانلود وارد پنل کاربری خود شده و نسخه جدید را دریافت نمایید . لیست تغییرات نسخه اخیر: Version 4.4 — May 13, 2017 # ADDED : option to manage Image Sizes – now it's possible to specify sizes of images in most theme elements to improve page loading speed (check this article...

بیشتر »

ارائه نسخه جدید افزونه Bloom v1.2.3

Monday, May 15, 2017

یا سلام و عرض ادب خدمت کاربران گرامی نسخه جدید افزونه Bloom یعنی نسخه 1.2.3 روی سایت قرار گرفت . برای دانلود وارد پنل کاربری خود شده و نسخه جدید را دریافت نمایید .

بیشتر »

ارائه نسخه جدید قالب Zephyr 4.3

Wednesday, May 3, 2017

یا سلام و عرض ادب خدمت کاربران گرامی نسخه جدید قالب Zephyr یعنی نسخه 4.3 روی سایت قرار گرفت . برای دانلود وارد پنل کاربری خود شده و نسخه جدید را دریافت نمایید .

بیشتر »

ارائه نسخه جدید قالب Impreza 4.3.1

Wednesday, May 3, 2017

یا سلام و عرض ادب خدمت کاربران گرامی نسخه جدید قالب Impreza یعنی نسخه 4.3.1 روی سایت قرار گرفت . برای دانلود وارد پنل کاربری خود شده و نسخه جدید را دریافت نمایید .

بیشتر »

ارائه نسخه جدید قالب Impreza 4.1.2

Sunday, March 19, 2017

یا سلام و عرض ادب خدمت کاربران گرامی نسخه جدید قالب Impreza یعنی نسخه 4.1.2 روی سایت قرار گرفت . برای دانلود وارد پنل کاربری خود شده و نسخه جدید را دریافت نمایید .

بیشتر »

ارائه نسخه جدید قالب Zephyr 4.0.2

Friday, March 17, 2017

یا سلام و عرض ادب خدمت کاربران گرامی نسخه جدید قالب Zephyr یعنی نسخه 4.0.2 روی سایت قرار گرفت . برای دانلود وارد پنل کاربری خود شده و نسخه جدید را دریافت نمایید .

بیشتر »

ارائه نسخه جدید قالب Voice 2.3

Sunday, March 5, 2017

یا سلام و عرض ادب خدمت کاربران گرامی نسخه جدید قالب Voice یعنی نسخه 2.3 روی سایت قرار گرفت . برای دانلود وارد پنل کاربری خود شده و نسخه جدید را دریافت نمایید .

بیشتر »

ارائه نسخه جدید قالب Zephyr 3.8.1

Monday, November 21, 2016

یا سلام و عرض ادب خدمت کاربران گرامی نسخه جدید قالب Zephyr یعنی نسخه 3.8.1 روی سایت قرار گرفت . برای دانلود وارد پنل کاربری خود شده و نسخه جدید را دریافت نمایید .

بیشتر »

ارائه نسخه جدید قالب Voice 2.2.1

Monday, November 21, 2016

یا سلام و عرض ادب خدمت کاربران گرامی نسخه جدید قالب Voice یعنی نسخه 2.2.1 روی سایت قرار گرفت . برای دانلود وارد پنل کاربری خود شده و نسخه جدید را دریافت نمایید .

بیشتر »


« صفحه قبل
صفحه بعد »

RSS  مشاهده RSS

Powered by WHMCompleteSolution